- Duftender Doppelpunkt - https://literaturblog-duftender-doppelpunkt.at -

Geschichte des Buches

Linksammlung zur Geschichte des Buches [1].

Dr Hans-Peter Geh – Zur Geschichte des Buches in Deutschland [2](1450 1900).